onzeditjesendatjes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
    
   
   
   
   
   
  CURRENT MOON

  Wat meer kan ik zeggen?
  O MENSENKINDEREN!
  Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof?
  Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te
  allen tijde in uw hart hoe gij werd geschapen. Daar Wij u allen hebben
  geschapen uit één en dezelfde stof, rust op u de plicht gelijk één ziel te
  zijn, met gelijke voeten te lopen, met gelijke mond te eten en in
  hetzelfde land te verwijlen, zodat uit uw diepste wezen, door uw daden
  en gedragingen, de tekenen van eenheid en de kern van onthechting
  kenbaar worden. Dit is Mijn raad aan u, o schare van licht! Volgt deze
  raad, dat gij de heilige vruchten van de boom van wondere glorie kunt
  plukken.
  De afgelopen maand heeft ons leven op zijn kop gezet en toch rollen we 'gewoon' weer naar onze basis terug, als kleine tuimelaartjes.

  Lees meer...
  Er kwam het schokkende bericht binnen dat de 7 Bahá'ís die onrechtmatig gearresteerd zijn in Iran nu veroordeeld zijn tot 20 jaar straf die uitgezeten moet worden in een ruimte die de naam cel geen eer aan doet.
   
   
  De Brits-Iraanse acteur-komiek Omid Djalili protesteert tegen deze onrechtmatige rechtsgang.
   
   
   
  De vele gebeden die over de hele wereld voor hun gezegd worden zullen zeker hun zielen sterken en hopelijk in dezelfde tijd de rechters hun hart laten verzachten.
  Lees meer...
  Terwijl de zeven Baha'i-leiders in Iran hun derde jaar van gevangenisstraf ingaan, zijn er nieuwe details over de barre omstandigheden van hun opsluiting gekomen.
   
   
   
  De gevangenen zijn Mrs. Fariba Kamalabadi, Mr. Jamaloddin Khanjani, Mr. Afif Naeimi, Mr. Saeid Rezaie, Mrs. Mahvash Sabet, Mr. Behrouz Tavakkoli, and Mr. Vahid Tizfahm.
  "Deze onschuldige Bahá'ís zijn nu gedurende twee volle jaren opgesloten in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran, onder omstandigheden die duidelijk in strijd met internationale normen," zei Bani Dugal, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Bahá'í International Community bij de Verenigde Naties. "We roepen de Iraanse autoriteiten op hen nu vrij te laten, en vragen de internationale gemeenschap om ondersteuning bij dit pleidooi.

  De barre omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden zijn haast niet te beschrijven. Het is bijvoorbeeld bekend dat de twee vrouwen en vijf mannen zijn beperkt tot twee cellen die zo klein zijn dat er onvoldoende beweging of rust mogelijk is. Zij hebben bedden noch beddengoed. De plaats heeft een ranzige geur, en de gevangenen mogen slechts 2 uur per week in de frisse lucht. Als het licht overdag uitgeschakeled wordt is het hen onmogelijk, iets te zien.
  Deze inhumane omstandigheden tonen dat de autoriteiten geen respect voor de beginselen vastgelegd in internationale overeenkomsten voor de behandeling van gevangenen, die bepalen dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
   
  Details over de United4Iran campagne zijn hier te vinden.
  Petitie ter verdeding van de bahá'ís in Iran 2010 staat hier.
  Lees meer...
  Genoeg van grijs en grauw en kil en koud en weinig kans op een reis samen naar de zon heb ik een ticket gekocht naar Phoenix - Arizona. Twee weken naar Marleen om bij haar in haar RV - zeg maar camper - te logeren. Ze woont meer dan 15 jaar daar en nog nooit bezocht ik haar - werd echt tijd dus.
  Ik heb het geweten: 2 weken is echt te weinig om ook maar 'iets' te zien in die zandbak en toch ook lekker aan de rand van het zwembad te liggen. 
  Arizona is een gebied van ongelofelijke zonsop- en ondergangen, van zandverstuivingen zoals ik in de Sahel gezien heb, van oude haast onzichtbare culturen en unieke natuurfenomenen onder de grond.
  Dat alles wakkerde mijn creativiteit aan, die ik weerspiegeld zag in de vele galeries die we in Tucson zagen.
   
  De eerste dagen verliepen met acclimatiseren en winkels aflopen opzoek naar draagbare zomerkleren. Niet alleen in afrika, maar ook in amerika is het wel handig om gekleed te gaan zoals de anderen: korte broek en Tshirtje van onduidelijke makelij en gympen of sandalen. Allang best, dat winekelen: het hield me wakker. In een van de winkels kwamen we Joyce tegen - grote vreugde voor haar en Marleen, ze hadden elkaar al een poos niet meer gezien. Komen hoor, zei ze, naar de meditatie bijeenkomst op Desert Rose Bahai instituut, zondag, en panecakes vooraf!!!! Goed plan.
  Hoe dat te beschrijven? Het instituut bestaat uit een aantal gebouwen en daar omheen huizen waar bahais uit alle windstreken zijn gaan wonen. 

  Joyce gaf ons de 'grand tour' na afloop. Het huis waar Marguerite Sears woonde tot haar dood wordt nu omgebouwd tot kantoren en bibliotheek. Daar liggen nu honderden boeken op de grond te wachten tot ze gecatologiseerd zijn en voor een aantal ook gerestaureerd. Geen gek idee om volgende winter daar te gaan werken tot hier de kou weer weg is........
   
  Meer foto's zijn hier te zien.
  Lees meer...
  Vandaag is het 26 jaar geleden dat 10 vrouwen in Shiraz - Iran - ter dood gebracht werden omdat zij hun geloof in Baháh'u'lláh niet verloochende.
  De Moslim geestelijkeheid in Shiraz gaf hen tot vier keer toe daarvoor de mogelijkheid en daarmee de mogelijkheid voort te leven.

  Hun levens stopte op 18 juni 1983, de herinnering aan hun echt niet.
  Zij zijn
  •  Nusrat Yalda’i, 54 jaar oud
  • ‘Izzat Janami Ishraqi, 50 jaar oud
  • Roya Ishraqi, 23 jaar oud
  • Tahirih Siyavushi, 32 jaar oud
  • Zarrin Muqimi, 28   jaar oud
  • Shirin Dalvand, 25 jaar oud
  • Akhtar Sabit, 20 jaar oud
  • Simin Sabiri, 23 jaar oud
  • Mahshid Nirumand, 28 jaar oud
  • Mona Mahmudnizhad, 16 jaar oud

   
  Lees meer...
   
  NEW YEAR'S GREETING FROM ABDUL-BAHA

  HE IS GOD!
  O ye children of the Kingdom!

  It is New Year; that is to say, the rounding of the cycle of the year. A year is the expression of a cycle (of the sun); but now is the beginning of a cycle of Reality, a New Cycle, a New Age, a New Century, a New Time and a New Year. Therefore, it is very blessed.

        I wish this blessing to appear and become manifest in the faces and characteristics of the believers, so that they, too, may become a new people, and having found new life and been baptized with fire and spirit, may make the world a new world, to the end that the old earth may disappear and the new earth appear; old ideas depart and new thoughts come; old garments be cast aside and new garments put on; ancient politics whose foundation is war be discarded and modern politics founded on peace raise the standard of victory; the new star shine and gleam and the new sun illumine and radiate; new flowers bloom; the new spring become known; the new breeze blow; the new   bounty descend; the new tree give forth new fruit; the new voice become raised and this new sound reach the ears, that the new will follow the new, and all the old furnishings and adornments be cast aside and new decorations put in their places.

  I desire for you all that you will have this great assistance and partake of this great bounty, and that in spirit and heart you will strive and endeavor until the world of war become the world of peace;
      the world of darkness the world of light;
      satanic conduct be turned into heavenly behavior; the ruined places become built up;
      the sword be turned into the olive branch;
      the flash of hatred become the flame of the Love of God and the noise
              of the gun the   voice of the Kingdom;
      the soldiers of death the soldiers of life;
      all the nations of the world one nation;
      all races as one race; and all national anthems harmonized into one melody.
   
  Then this material realm will be Paradise,
            the earth Heaven and the world of Satan
                                                                  become the world of Angels.
  (Signed) ABDUL-BAHA Abbas.
  Stars of the West, Vol. II, N° 1, pp 10-11 
  Lees meer...
   
  Een officieel Iraans rapport bevestigt de onschuld van drie bahá'í-jongeren, die sinds november 2007 gevangen zitten. Zij zijn op beschuldiging van indirecte verspreiding van het Bahá'í-geloof veroordeeld tot vier jaar cel. Het rapport is opgesteld op verzoek van de vertegenwoordiger van de Opperste Leider in de provincie Fars. Er is nauwgezet onderzoek gedaan naar de achtergronden, die hebben geleid tot de veroordeling van de bahá'ís. Een en ander leidde tot de conclusie dat de veroordelingen geheel onterecht zijn. Het bewuste rapport is deze maand via internet openbaar gemaakt door mensenrechten-activisten in Iran.

  In mei 2006 werden 53 jonge bahá'ís in Shiraz gearresteerd. De beschuldiging luidde dat zij indirect het Bahá'í-geloof in Shiraz verspreidden. De groep was betrokken bij een officieel erkend humanitair project voor jongeren, dat zich richtte op zaken als schrijven, tekenen, kalligrafie en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Er kwamen geen zaken aan bod die met politiek of godsdienst te maken hadden. Desondanks kregen drie leden van de gearresteerde groep op basis van de beschuldigingen vier jaar gevangenisstraf. Zij zitten sinds november 2007 vast. De vijftig anderen hoorden voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen zich uitspreken.

  Het nu gepubliceerde rapport is opgesteld en ondertekend door de heer Vali Rostami, die het kantoor van de Opperste Leider adviseert in juridische kwesties. Hij heeft eerst gesproken met de drie veroordeelde bahá'ís en met hun ouders. Daarna reisde hij naar Mehdiabad, waar het sociaal-educatief project ruim twee jaar geleden werd uitgevoerd. Hier sprak hij direct betrokkenen, die allen bevestigden dat de bahá'ís zich niet bezig hadden gehouden met verspreiding van hun geloof en dat er geen discussies waren geweest over politieke of religieuze zaken. In feite bepleitten de ondervraagden de vrijlating van de drie bahá'ís en voortzetting van het gewraakte humanitaire project voor jongeren.

  De bevindingen van de heer Rostami zijn aan de Iraanse autoriteiten gezonden, maar die hebben geen actie ondernomen. Nog steeds zitten de drie bahá'ís (Haleh Roohi, Raha Sabet en Sasan Taqva) vast in de gevangenis onder slechte omstandigheden en verstoken van basisrechten die gelden voor gevangenen. Zo kreeg de heer Taqva, die enkele jaren geleden een auto-ongeluk had en geopereerd moest worden aan zijn been, geen toestemming voor medische behandeling. Pas in juli 2008, na herhaaldelijk aandringen van familieleden, werd hij voor 45 dagen vrijgelaten om in het ziekenhuis te worden geholpen. Daarna keerde hij terug naar de gevangenis.

  De vijftig bahá'ís die voorwaardelijk zijn veroordeeld, dienen wekelijks ‘opvoedings-klassen’ te volgen die door de Islamitische propagandacommissie in Iran worden gegeven. Gerapporteerd is door de aanwezigen dat de leraar de meeste tijd besteed aan het uiten van grove beledigingen aan het adres van de bahá'ís en het neerhalen van het geloof. Inmiddels is het gerechtshof enkele keren hiervan op de hoogte gesteld, maar dat heeft niet tot verandering geleid.

  Voor meer informatie:
  Internet: http://www.hrairan.com/Archive_87/1135.html
  Foto's op http://news.bahai.org/story/661
  Lees meer...


  “Ye are even as the bird which soareth, with the full force of its mighty wings and with complete and joyous confidence, through the immensity of the heavens, until, impelled to satisfy its hunger, it turneth longingly to the water and clay of the earth below it, and, having been entrapped in the mesh of its desire, findeth itself impotent to resume its flight to the realms whence it came. Powerless to shake off the burden weighing on its sullied wings, that bird, hitherto an inmate of the heavens, is now forced to seek a dwelling-place upon the dust. Wherefore, O My servants, defile not your wings with the clay of waywardness and vain desires, and suffer them not to be stained with the dust of envy and hate, that ye may not be hindered from soaring in the heavens of My divine knowledge.”
                                                                                     -   Bahá'u'lláh, Gleanings CLIII, p.327

  Gij zijt gelijk de vogel die, met de volle kracht van zijn machtige vleugels en met een volledig en vreugdevol vertrouwen door het uitspansel zweeft, totdat hij door de
  honger gedreven, vol verlangen naar het water en leem der aarde daaronder afdaalt en, verstrikt geraakt in de mazen van zijn begeerten, merkt dat hij onmachtig is zijn vlucht te hernemen naar de rijken waar hij vandaan kwam. Niet bij machte de last die op zijn bezoedelde vleugels drukt van zich af te schudden, is deze vogel die tot nu toe in de hogere sferen verbleef, nu gedwongen een behuizing te vinden in het stof. O Mijn dienaren, bezoedelt daarom uw vleugels niet met de klei van eigenzinnigheid en nutteloze begeerten en laat deze niet besmetten met het stof van afgunst en haat, opdat gij niet belemmerd wordt omhoog te wieken naar de hemelen van Mijn goddelijke kennis.
                                                                          -   Bahá'u'lláh, Bloemlezing CLIII
   
  Lees meer...
  16 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldvoedseldag. Sinds 1981 wordt jaarlijks op deze dag aandacht gevraagd voor het hongervraagstuk in de wereld.

  In grote delen van de wereld heerst honger. Dat weet je. Maar wist je ook dat er ruim voldoende voedsel wordt geproduceerd voor de hele wereldbevolking? Dat er toch honger is, komt door de hoge voedselprijzen (de prijzen voor rijst en graan zijn de afgelopen acht jaar met 75% gestegen) en zullen hoog blijven. Dit is een ramp voor ontwikkelingslanden waar ruim 3/4 van het inkomen aan eten wordt besteed (ter vergelijking: wij besteden 10% van ons inkomen aan eten).

  Het hongervraagstuk is niet zomaar opgelost, maar je kunt zeker je steentje bijdragen! Bijvoorbeeld door Fairtrade producten te kopen, minder energie te verbruiken en bewuster met voedsel om te gaan. En door op 16 oktober naar Utrecht te komen en mee te debatteren over deze problematiek op de Wereldvoedseldag. Luister naar interessante interviews met bijvoorbeeld minister Gerda Verburg en hoor praktijkverhalen van o.a. een Afrikaanse boerin. Dagvoorzitter Bas Westerweel, een jongerenpanel en het publiek houden de sprekers scherp met hun vragen en meningen.

  Wil je meer weten over deze dag of over de voedselproblematiek? Kijk dan eens op deze site.

  Dit bericht is off toppic - ik deel het met jullie omdat we, toen we in Afrika leefden, zoveel honger en zoveel armoede hebben gezien. Kolonisatie heeft zoveel onrecht teweeg gebracht.
   
  "...... de hoofdoorzaak van deze moeilijkheden ligt in de wetten van de huidige beschaving, want die voeren naar een klein aantal mensen die ongeëvenaard grote fortuinen vergaren die boven hun behoeften uitgaan, terwijl het merendeel behoeftig, berooid en in de grootste ellende blijft. Dat is in strijd met rechtvaardigheid, met menselijkheid, met billijkheid; het is het toppunt van onrechtvaardigheid, het tegenovergestelde van dat wat goddelijke tevredenheid veroorzaakt.....
  Als ..... de fabriekseigenaar niet langer dagelijks schatten opzij leggen die hij hoegenaamd niet nodig heeft (want als het vermogen buiten alle verhouding is, bezwijkt de kapitalist onder de formidabele last en geraakt in de grootste moeilijkheden en zorgen; het beheren van een buitensporig groot vermogen is zeer moeilijk en put lichaamskracht uit.) En de arbeiders en ambachtslieden zullen niet langer in de grootste ellende en armoede verkeren, zij zullen aan het eind van hun leven niet langer aan de ergste ontberingen zijn blootgesteld. " 'Abdu'l-Bahá


  Lees meer...
  NATIONAAL COÖRDINERENDE GROEP VAN ALLE BAHÁ’ÍS IN IRAN OPGEPAKT
   


  Zes vooraanstaande leden van de bahá'í-gemeenschap in Iran zijn op 14 mei gearresteerd en door de Iraanse autoriteiten overgebracht naar de Evin-gevangenis in Teheran. Ambtenaren van het ministerie van Inlichtingen vielen de woningen van zes van de zeven bahá'ís binnen in de vroege ochtend van 14 mei 2008. Na uitgebreide huiszoekingen werden alle zes gearresteerd. Zij behoren tot een groep die zich ‘de vrienden in Iran’ noemt en die de activiteiten van de bahá'í-gemeenschap in Iran coördineert. Zij doen dit omdat er geen officieel bahá'í-bestuur wordt toegestaan. In Iran is het Bahá'í-geloof verboden. In maart werd al een zevende lid van de groep na ondervraging vastgehouden.

  De internationale bahá'í-gemeenschap heeft geschokt gereageerd op de arrestaties. De acties van de Iraanse autoriteiten lijken namelijk te passen in het beleid om de bahá'ís te elimineren. Al sinds de oprichting van de Islamitische Republiek in Iran zijn de bahá'ís slachtoffers van vervolging en onderdrukking. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig leidde dat tot honderden executies.

  De nieuwste arrestaties herinneren de bahá'ís aan de ontvoering van alle negen leden van de destijds nog bestaande Nationale Geestelijke Raad van Iran op 21 augustus 1980. Zij verdwenen voorgoed. Vervolgens werd kort daarna de opnieuw samengestelde Nationale Raad wederom vernietigd door de executie van acht van zijn leden op 27 december 1981. Na druk van regeringen wereldwijd stopten de terechtstellingen. De jacht op de bahá'ís hield evenwel niet op en is het afgelopen jaar nog heviger geworden.

  De thans gearresteerd groep bestaat uit mevrouw Fariba Kamalabadi, de heer Jamaloddin Khanjani, de heer Afif Naeimi, de heer Saeid Rezaie, de heer Behrouz Tavakkoli en de heer Vahid Tizfahm. Eerder verloor mevrouw Mahvash Sabet haar vrijheid. Zij werd op 5 maart 2008 door het ministerie van Inlichtingen opgeroepen om naar Mashhad te komen onder het voorwendsel dat zij enkele vragen moest beantwoorden die verband hielden met een begrafenis op de bahá'í begraafplaats aldaar. In tegenstelling tot recente aanwijzingen dat mevrouw Sabet op korte termijn zou worden vrijgelaten, geven de gebeurtenissen van afgelopen woensdag aan dat de regering vast besloten is de bahá'í gemeenschap in het land van haar ontstaan te vernietigen.

  De bahá'í wereldgemeenschap is uiterst verontrust en heeft internationaal gevraagd om krachtige maatregelen en protest tegen deze actie van de Iraanse autoriteiten. De geweldloze bahá'í-gemeenschap van Iran – de grootste religieuze minderheid van het land – is door deze ontwikkelingen nog kwetsbaarder geworden.
  De Nederlandse bahá'ís hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken direct op de hoogte gesteld van deze gebeurtenissen.

  Den Haag, 15 mei 2008

  Voor meer informatie: http://www.bahai.nl en http://bahaiworldnews.org
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl